Rooibossie wou baje graag

nie morn mar vandaag

uit Suit Africa gaan

wijd weg naar Euroop

oer die groot oséjaan.

Sien boottie die was er

so oud en so brak

was ook nie so groo nie

d’r was ja gien dak nie

bij storm brak die bootie

sonk weg in die see

Rooibossie los op

as die blad in die thee

Fantasie Drents / Zuudafrikaans. Samen maakt met Leny Hamminga.